Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental FiiMamă, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Site-ul FiiMamă (fiimama.ro) este operat de persoana fizică Ing. Lubomír Fiedler, cu sediul în Brno, Republica Cehă, Str. Bzenecká 5, înscrisă in Registrul Comerțului Brno cu numărul 10549935.

Datele de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa de corespondeță Ing.Lubomír Fiedler, Trnkova 144, 62800 Brno, Republica Cehă, adresa electronică este info@bambinomio.cz, telefon +420-544217100.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor FiiMamă în beneficiul dvs. Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Crearea și administrarea contului în cadrul platformei FiiMamă;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile FiiMamă.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între FiiMamă și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

FiiMamă poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal  

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca FiiMamă;
 • partenerilor FiiMamă;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Ce drepturi aveți

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care FiiMamă le prelucrează:

 • Dreptul de acces la datele prelucrate
 • Dreptul la rectificarea datelor
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării 
 • Dreptul la portabilitatea datelor 
 •  Dreptul de opoziție - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.